Hvorfor er spreadbetting skattefritt?

17. mai 2018
Spreadbetting

Spreadbetting er veldig populært i Storbritannia og andre europeiske land, og hovedgrunnen er at det er skattefritt. Spreadbetting er enkelt tilgjengelig og krever ikke at traderen har massevis av kapital. Men som med alle investeringsmuligheter du kommer over, burde du lese og forstå retningslinjene som gjelder for spreadbetting. Dette vil hjelpe deg med å unngå skattlegging som du hadde tenkt å unngå.

I Storbritannia, hvor spreadbetting er veldig populært, anses spreadbetting vanligvis som å gripe en mulighet, og ikke å gjennomføre en trade. Forskjellen mellom disse to er at hvis du bare griper en mulighet, er ikke spreadbetting hovedinntekten din. Men, hvis skattemyndighetene ser at du driver med spreadbetting på fulltid, kan du fort ende opp med å måtte betale skatt. Normalt skal du, hvis spreadbetting er din fulltidsjobb, betale skatt på lik linje med andre arbeidstakere.

Hvorfor er spreadbetting skattefritt i mange land?

I flere land, særlig Storbritannia, er det vanskelig for myndighetene å avgjøre om du skal skatte av inntekter fra spreadbetting, særlig hvis det ikke er fulltidsjobben din. Som nevnt tidligere har alle innbyggere som tjener penger en forpliktelse til å betale skatt til myndighetene. Her er retningslinjene som brukes av skattemyndighetene:

  • Det anses ikke som en trade når en skattebetaler plasserer et spreadbet. Det betyr at de ikke må skatte av gevinsten, og ikke får noen fradrag for eventuelle tap.
  • For å bli ansett som skattbar inntekt, må spreadbetting-gevinstene ikke bare komme fra en mulighet som bød seg på en trade, men fra en bestemt trade. Hvorvidt et bestemt spreadbet er skattepliktig avgjøres av vilkårene i kontrakten, og den “økonomiske substansen”. Dette begrepet går ut på hvor betydelig inntekten fra spreadbettingen er for traderen. Hvis inntektene fra spreadbetting er hovedinntekten din, vil du nok være nødt til å betale skatt.

Skiller spreadbetting seg fra gambling?

Spreadbetting er en type spekulasjon hvor en staser på prisbevegelsen til et verdipapir. En spreadbettingmegler vil gi deg to priser; budpris og salgspris. Forskjellen mellom disse to kalles for spread. Investorene skal satse på hvorvidt prisen til den underliggende aktivaen vil være lavere enn salgsprisen, eller høyere enn kjøpsprisen. Det er viktig å merke seg at investoren i spreadbetting ikke på noe tidspunkt eier den underliggende aktivaen.

Gambling er på sin side å satse penger eller noe annet av verdi på en event med et uvisst utfall. Hovedmålet med gambling er å vinne penger eller materielle goder. Med andre ord krever gambling en premie, tilfeldighet og analyse. Så, teknisk sett er spreadbetting gambling. Grunnen til det er at du ikke eier den underliggende aktivaen eller aksjen, så man kan ikke si at det er en investering. På den andre siden kan spreadbetting også klassifiseres som trading. Du kan ha det i investeringsporteføljen din, klassifisert som en høy-risiko-investering. I de fleste tilfeller vil spreadbettinganalytikere råde tradere til å kun risikere 5-10 % av kapitalen sin.

Spreadbetting kan brukes som en form for generell investeringsstrategi. Du kan bruke spreadbetting til å satse på at en underliggende aktiva vil synke i pris på kort sikt, mens du har en langsiktig posisjon som du ønsker å forsikre deg på. Denne hedge-teknikken er en populær måte å bruke spreadbetting på blant veteraninvestorer.

Forskjellen mellom spreadbetting og gambling

  1. Betaling av skatt – ved gambling er du pliktig til å betale skatt til myndighetene. Ved spreadbetting trenger du vanligvis ikke betale skatt, som forklart over.
  2. De regulatoriske myndighetene er forskjellige – i Storbritannia er spreadbetting regulert av Financial Conduct Authority, og ikke U.K Gambling Commission. Hovedårsaken er risikoen for å tape mer enn innsatsbeløpet i spreadbetting. Spreadbetting er også beskyttet av FSCS helt opp til £50 000, mens gamblere som spiller på andre pengespill ikke får samme type beskyttelse fra Gambling Commision.
  3. Utbetaling – i spreadbetting er utbetalingen basert på nøyaktigheten til innsatsen, og ikke bare et “vinn eller tap”-utfall. En spread kan derfor tape mer enn innsatsen basert på forskjellige utfall. Jo mer markedet beveger seg i mot eller for deg, jo mer vil du tape eller vinne. I vanlig gambling kan ikke gambleren tape mer enn den opprinnelige innsatsen.
  4. Kunnskap om finansmarkedet – i spreadbetting hvor markedene kan være svært volatile, kan du tape mer enn du satset. Dette betyr at du kan tape all kapitalen på kontoen din fordi har giret den. Grundig kunnskap om finansmarkedet er nødvendig for enhver spreadbetter. I gambling trenger man ikke så grundig kunnskap.