Slovakia planlegger ny gamblinglov

17. august 2018
Slovakia plans on adopting a new gambling law

Slovakia har nylig sendt inn et nytt utkast til lovgivning til EU-kommisjonen, som søker å gjøre store endringer i måten landet regulerer gamblingbransjen på. Slovakia hiver seg dermed på trenden som har omfanget nesten hele Europa, med det nye utkastet som foreslår å liberalisere gamblingmarkedet i landet. De ønsker å gjøre det lettere for internasjonale selskaper å tilby sine tjenester til det slovakiske markedet. Forslaget om ny gamblinglov ble sendt inn til EU-kommisjonen av det slovakiske finansdepartementet 25. juli 2018. Nå har EU-kommisjonen tre måneder på seg til å se gjennom forslaget, og inntil de er ferdige med gjennomgangen kan ikke loven vedtas.

Det nye utkastet lar staten beholde monopolet på noen gamblingaktiviteter, mens det lar internasjonale selskaper komme inn på deler av markedet.

På lignende vis som det Sverige planlegger, vil Slovakia la den nasjonale tilbyderen – Tipos – få beholde monopolet på visse deler av markedet, som lotto- og bingospill på nettet. Samtidig vil internasjonale selskaper få lov å tilby kundene casinospill på nettet, men først må de få lisens fra regulatorene. Myndighetene har vært svært åpne om at de aktivt studerer erfaringene til andre europeiske land med lignende utfordringer, og vil bruke det til grunnlag for sine avgjørelser. Representanter fra myndighetene har uttalt at regulatorene ønsker å ta “den teknologiske framgangen og resultatene av regulatoriske aktiviteter i andre europeiske land” til etterretning.

Noen av de andre endringene som foreslås i utkastet inkluderer blant annet å gi slovakiske kommuner mer autoritet når det gjelder å regulere gamblingaktiviteter. Det vil bli opp til lokale myndigheter å bestemme hvorvidt landbaserte gamblingaktiviteter er tillatt på deres områder eller ikke. Denne lovteksten vil nok berolige kritikerne av gamblingbransjen. Videre foreslår utkastet å etablere en separat, regulatorisk myndighet som skal kontrollere gamblingbransjen. Denne myndigheten vil også få i oppgave å utstede lisenser til spillselskapene.

Myndighetene ser på deregulering som en slags andre bølge etter at landet slo hardt ned på ulovlige tilbydere av gambling. Peter Papanek, som er sjef for en forening bestående av flere bettingselskaper i Slovakia, uttalte: «Staten begynte å blokkere ulovlige selskaper, men det var bare det første skrittet. Nå kommer det andre; klarere regler for alle – alle som ønsker å tilby casinospill på nettet vil kunne gjøre det, hvis de oppfyller de forhåndsbestemte kriteriene.» Videre vektla han behovet for liberalisering som et tiltak for å hemme ulovlige aktiviteter: – «Erfaringer fra utlandet viser at, hvis staten ønsker å gripe inn mot skattesvindel og ulovlig gambling, er den nødt til å liberalisere markedet og sette rettferdige vilkår, blant annet, for å motivere operatørene til å drive lovlig.»

Remote Gaming Association kritiserer det nye utkastet

RGA har åpent uttalt at det nye utkastet vil tiltrekke seg flere internasjonale operatører, noe som er bra for bransjen. På den andre siden skulle organisasjonen ha ønsket seg at utkastet gikk enda lengre i sin liberale tilnærming. For eksempel viste RGA til at de foreslåtte lisensgebyrene vil bli nesten ti ganger høyere enn de i nabolandene, noe som vil gi Slovakia en konkurranseulempe og som kan skremme mange internasjonale operatører fra å gå inn i markedet. Videre kritiserte organisasjonen det faktum at utdelingen av lisenser for sportsbetting er et år forsinket, etter at resten av markedet har blitt deregulert. «Vi hevder at denne bestemmelsen er diskriminerende mot europeiske selskap, ikke er basert på sunne mål, og i praksis er laget for å beskytte lokale selskaper med lisenser mot konkurranse», uttalte Pierre Tournier, RGAs direktør for myndighetsrelasjoner.