Norge varslet EU-kommisjonen om ny gamblinglov

24. august 2020
Norge varslet eu kommisjonen om ny gamblinglov

EU-kommisjonen skal nå se over og gi sitt samtykke til Norges reviderte gamblinglov, som skal samles Lotteriloven, Pengespilloven og Totalisatorloven til en felles lov. Samtidig beholder Norsk Tipping og Norsk Rikstoto sine monopoler i markedet.

Varselet til EU-kommisjonen kommer etter at det norske Kulturdepartementet i juni startet en prosess med å samle alle landets gamblinglover til en enkelt lov.

Selv om prosessen varer fram til 29. september, vil varselet sendt til EU-kommisjonen 12. august føre til at loven ikke kan innføres før 13. november.

I forslaget til den nye reguleringen heter det: “Lovforslaget søker å hindre spilleproblemer og andre negative konsekvenser av gamblingspill, og å sikre at slike spill finner sted på en ansvarlig måte. Dette korresponderer med hovedmålet i den norske spillpolitikken, som er å forhindre problematisk spillaktivitet, og beskytte sårbare spillere, forebygge kriminalitet og forhindre privat fortjeneste på gambling. Loven vil harmonisere lovgivningen som gjelder for gamblingsektoren i Norge, og vil gi en mer samlet og systematisk tilnærming til risikovurdering, håndheving og sanksjoner mot bransjen.”

For øyeblikket har Norsk Tipping og Norsk Rikstoto monopol i Norge, med enerettighet til å tilby gamblingspill med høy omsetning, høye premier og stor risiko for å forårsake gamblingrelaterte problemer.

Den reviderte loven presiserer at disse operatørene må følge streng offentlig kontroll, og må følge kravene nedfelt i deres lisenser. Dette inkluderer å ha på plass tiltak for ansvarlig spill, og metoder for å bekjempe gamblingrelaterte forbrytelser.

Veldedige organisasjoner vil også ha mulighet til å tilby spill med lav omsetning, og premier av lav verdi, til norske innbyggere.

I tillegg vil det eksisterende forbundet mot overføringer av innskudd og gevinster til og fra operatører uten tillatelse i Norge videreføres, og det samme vil kravet om at en prosentandel av fortjenestene fra lovlige spill skal gå til ideelle organisasjoner.

Når det kommer til markedsføringen sier loven at å fremme lovlige spill vil være tillatt i et begrenset omfang, men operatørene må sikre at reklamen presenteres på en trygg og ansvarlig måte:

– “Markedsføring skal ikke rettes mot bestemte, sårbare grupper som mindreårige eller mennesker som har sagt nei til markedsføring av gamblingspill”.

Norges regulator, Lotteri- og Stiftelsestilsynet vil bli gitt makt til å innføre sanksjoner som bøter eller suspensjoner mot operatørene dersom de bryter noen av lisensbetingelsene.

Lotteritilsynet kan også be norske internettleverandører om å plassere varselmeldinger på nettsider som ulovlig retter seg mot norske spillere, og med det informere spillerne om at nettsiden opererer uten lisens.

I tillegg gjør loven det klart at ytterligere reguleringen vil bli lagt til etter at første utgave av loven er godkjent og tatt i bruk. Detaljene rundt disse reguleringene vil bli publisert på et senere tidspunkt.