Norge bestemt på å fjerne gamblingreklame på TV

23. mars 2020
Tv bans adds

Norske myndigheter er fast bestemt på å filtrere bort TV-reklame for gamblingselskaper, nesten koste hva det koste vil.

Den nye bølgen med regulatoriske endringer mot gamblingreklame på TV har nådd Norge, hvor myndighetene nå har foreslått lovendringer for å forby utenlandske aktører å reklamere for gamblingtjenester på TV-kanaler i landet.

Lovgivning har vært utilstrekkelig så langt

Gamblingselskaper lokalisert i utlandet har brukt et smutthull i det norske lovverket for å promotere gamblingaktiviteter på TV i årevis, men denne døren virker nå å bli lukket i rasende fart. Myndighetene i Norge har foreslått endringer i Kringkastingsloven for å delegere mer makt til det norske Medietilsynet over TV-distributørene når det gjelder å forebygge ulovlig markedsføring.

At dette er et sensitivt tema har lenge vært kjent, med diskusjoner om hvordan forhindre at ulisensierte operatører har tilgang til reklamemarkedet helt siden 2017. Lotteri- og Stiftelsestilsynet startet i 2018 en aksjon for å stoppe dette, men måtte etter hvert erkjenne at å forby disse aktivitetene ikke lot seg gjøre. Årsaken er dette smutthullet i lovgivningen som tillater reklame som kommer fra utenlandske lokasjoner.

Gamblings påvirkning på barn

Det norske medietilsynet har som oppgave å “øke bevisstheten rundt barns bruk av digitale media og dataspill, regler for sendinger på radio og tv, og aldersgrenser for kinofilmer og registrering av videogram”. Ved å gi medietilsynet mer makt til å beordre TV-stasjoner, vil myndighetene i Norge forsøke å løse problemer knyttet til negative sosiale effekter av gaming, som dårligere sosiale ferdigheter.

Statlige operatører støtter forskjellige tiltak

Dette siste framstøtet fra myndighetene blir åpenbart tatt godt imot av gamblingoperatørene i Norge som har lov til å markedsføre per i dag, nemlig statseide Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.

Begge disse selskapene gir av overskuddet sitt til samfunnsnyttige formål, og i 2018 var dette beløpet på hele 5,5 milliarder norske kroner.

Nedgang i reklamekjøp fra utenlandske aktører

I oktober 2019 rapporterte Lotteritilsynet at gamblingrelatert markedsføring fra utenlandske aktører hadde falt med 19 % sammenlignet med fjoråret. Dette kommer av ulike tiltak gjort, men er likevel langt fra tilfredsstillende nok for myndighetene, som ønsker å fjerne dette helt.

Endringer i forbud mot betalinger

Som et ledd i kampen for å beskytte utsatte grupper i samfunnet, som blir mest påvirket av gamblingreklame fra utlandet, har Norge nå gjort endringer i forbudet mot betalinger til utenlandske selskaper. Tidligere brukte selskapene mellommenn for å omgå forbudet. Nå har bankene fått tillatelse til å blokkere transaksjoner basert på selskapsnavn, og utpekte bankkontonummer, samt undersøke alle involverte parter. Disse reglene trådte i kraft 1. januar 2020.