Hvordan og hvorfor slåss Danmark mot ulovlige gamblingsider?

2. mars 2018
Denmark gambling

Den siste tiden har kampen mot ulovlig gambling i Danmark fått en stor boost, etter at en domstol beordret ISPer til å blokkere 24 nettsider som drev ulovlig aktivitet i landet. Avgjørelsen ble tatt av en domstol i Frederiksberg den 23. januar 2018.

Spillemyndigheden, den danske gamblingmyndigheten, som har strevet med å begrense ulovlig gambling på nettet, er svært tilfreds med rettens avgjørelse. Ifølge Spillemyndigheden hadde ikke nettsidene lisens til å operere i Danmark, og derfor burde ikke ISPene (Internet Service Providers – internettleverandører) tillatt dem å operere i landet.

Hvorfor gikk Spillemyndigheden til retten?

Ifølge gamblingmyndigheten var noen av nettsidene det gjaldt innen iGaming, mens andre var bettingsider. Disse nettsidene benyttet en vanlig og populær trend hvor spillerne kunne satse «skins» fra populære dataspill som CS på utfallet av sportsarrangementer. Hovedproblemet med dette er at slike dataspill tiltrekker seg store mengder ungdommer under myndighetsalderen, og sidene fokuserte, ifølge Spillemyndigheden, på å rekruttere mindreårige. Sidene ble også beskyldt for å normalisere gambling for mindreårige. Selv etter at myndighetene tok kontakt med ISPene og presenterte bevisene sine, nektet ISPene å blokkere sidene slik Spillemyndigheden bad om. Dermed gikk de til domstolen i Frederiksberg i 2017 for å tvinge ISPene til å blokkere sider som drev ulovlig.

Kampen for å håndtere ulovlig gambling

De danske myndighetene tillot gambling på nettet fra starten av 2012. Over årene har bransjen vokst mye, og hurtig. For eksempel ble det i de tre første kvartalene av 2017 generert over 4,3 milliarder danske kroner fra pengespill, og over 1,3 milliarder kom fra gambling på nettet. Danmark er det eneste skandinaviske landet som har åpnet opp markedet sitt til internasjonale operatører. Selv om myndighetene har måttet håndtere ulovlige operatører, er omsetningen imponerende.

De ulovlige operatørene har spist seg inn i deler av omsetningen og profitten til de legitime gamblingselskapene. Dette har medført at lovlige gamblingsider har risikert å ikke bare tape penger, men også gå konkurs. Derfor har de danske myndighetene fått på plass et solid, juridisk rammeverk for gamblingmarkedet sitt. Rammeverket avventer godkjenning fra EU-kommisjonen. De nye reguleringene vil tre i kraft fra januar 2019 så snart EU-kommisjonen gir klarsignal.

Spillmyndighetene i Norge og Finland jobber ekstra hardt for å beholde spillmonopolet sitt. Dette er nøyaktig det motsatte av det Danmark har gjort. Den vanligste oppfatningen hos naboene til Danmark er at monopolet er den beste måten å regulere markedet på, hvis total beskyttelse fra skruppelløse iGaming-operatører er målet. Med tanke på blokkeringen av nettsidene til ulovlige operatører i Danmark, holder argumentet deres vann til en viss grad. Men Finland er under sterkt press fra EU om å åpne opp markedet sitt for iGaming-bransjen på grunn av regler om fri konkurranse i EU. Når det gjelder Norge, har nok ikke EU særlig stor påvirkningskraft siden landet ikke er medlem av EU.