Eksmo lanserer bok om cybersport

17. september 2018
Bok om cybersport

Internett har forandret utallige ting og prosesser rundt oss. De siste tiårene har måten vi lever livene våre på blitt drastisk endret, og framveksten av ny teknologi har påvirket alt fra hvordan vi kommuniserer, til hvordan vi spiser og jobber. Internett har også påvirket hvordan folk underholder seg selv på fritiden sin. Videospill har vært en del av livet til mange mennesker i mange år, men det var først etter at internett ble utbredt at disse menneskene begynte å danne grupperinger og fellesskap på tvers av spillene i nettverket.

Etter hvert som strømming på nettet ble tilgjengelig for offentligheten, begynte elektroniske sporter å ligne mer og mer på virkelige sporter, med etablerte fanskarer og sponsorer. Selskaper som Samsung Electronics og Microsoft sponser eSports-turneringer over hele verden. Størrelsen på selve eSports-markedet estimeres til rundt 1,5 milliarder amerikanske dollar hvert år, og antallet mennesker som aktivt ser på turneringene vil øke til en halv milliard innen 2019 ifølge enkelte analyser. Etter hvert som sporten blir mer og mer populær, tiltrekker den seg oppmerksomhet fra alle slags selskaper. Eksmo, en av de største forlagene i Russland, har nylig publisert en egen bok om cybersport.

Eksmo ble grunnlagt i 1991 og har vokst til å bli en av de største forlagene i Russland. Etter oppkjøpet av AST i 2012 har selskapet nå en markedsandel på 30 % i det russiske markedet. Eksmo vil, sammen med cybersport-organisasjonen Team Empire, utgi en oversettelse av boken “Good Luck Have Fun: The Rise of eSports” skrevet av Robert Li. Boken, som ble publisert i 2015 forteller om historien bak flere eSports-suksesser. Leseren får et innblikk i de kreative prosessene bak Evil Geniuses, en eSports-organisasjon som ble grunnlagt allerede i 1999. Boken tar også for seg historier rundt League of Legends og Twitch. Det blir interessant å se hva slags effekt boken vil ha på det russiske markedet.

Norge er en av de største eSports-landene i verden

Selv om eSports er populært over hele verden, finnes det flere land som virkelig har skilt seg ut som selve episenteret i spillverdenen. De nordiske landene har den største samlingen av profesjonelle eSports-spillere. Videre arrangerer disse landene ofte noen av de største eSports-arrangementene og turneringene i hele verden. Norge er ikke noe unntak i så måte. Beregninger viser at det finnes omtrent 36 profesjonelle eSports-spillere per million innbyggere. Selv om dette tallet ikke virker så veldig stort, er det betydelig større enn tilsvarende tall i andre land (bortsett fra i de andre nordiske landene). eSports er en ganske ny sport sammenlignet med tradisjonelle fysiske sporter, og kan ikke sammenlignes på en tradisjonell måte. Ikke alle som spiller videospill kan kalle seg en profesjonell eSports-spiller. Den tittelen er forbeholdt mennesker som aktivt deltar i turneringer og tjener til livets opphold på gjennom spill.

Norsk videregående skole med eSports i pensum

Noe som kanskje er et av de største signalene på at noe er i ferd med å bli en naturlig del av menneskers bevissthet er når det blir inkludert i det offentlige utdanningssystemet. Garnes videregående skole ble den første offentlige skolen i Norge som gav elevene sine muligheten til å fordype seg i eSports. Pensum omhandler ikke bare å spille videospill hele tiden heller. De 30 studentene i klassen vil gjennomgå tøff fysisk trening, for å trene opp bedre reflekser og andre ferdigheter som kan hjelpe dem bli bedre eSports-spillere. Ifølge læreplanen i faget vil halvparten av elevene spille videospill mens den andre halvparten gjennomgår fysisk trening, og slik vil elevene kunne utvikle seg på flere forskjellige måter.

I tillegg til hvor godt de presterer i spillet, vil elevene også bli vurdert på hvor effektiv kommunikasjonen deres er. – “Vårt fokus er ikke bare på spillmekanikken, men også på hvordan et lag fungerer, teori rundt motivasjonen til profesjonelle spillere, og sist, men ikke minst, lagarbeid.” uttalte Petter Grahl Johnstad, ansvarlig for studieopplegget ved Garnes videregående. – “Å forstå spillet er en ting, men hvis kommunikasjonen innad i laget ikke fungerer, hvis spillerne ikke kan stole på hverandre, har man etter vår mening ingenting.”