Danmark med ny strategi for informasjonssikkerhet

18. juni 2018
Danmark med ny strategi for informasjonssikkerhet

Danmark er ett av verdens mest avanserte land når det kommer til teknologi. Selv om det legger til rette for en rekke økonomiske forretningsprosesser, betyr det også at Danmark er svært avhengig av teknologisk infrastruktur. Den danske befolkningen bruker digitale løsninger for mange tjenester, inkludert kommunikasjon med bedrifter og med hverandre. Dermed er det helt naturlig at kravet om cybersikkerhet stiger i et slikt miljø. Det er viktig for alle land i verden, men siden Danmark er så avhengig av digitale løsninger for å sikre økonomisk vekst, er dette en av de viktigste prioriteringene i landet for øyeblikket.

Danske myndigheter har annonsert en plan om å investere kraftig i informasjonssikkerhet. Planen er å bruke over $230 millioner på cybersikkerhet i løpet av de neste årene. Den eksisterende Forsvarsplanen for 2018-2023 har elementer av digitale trusler, og har satt av et beløp tilsvarende $80 millioner til å styrke landets informasjonssikkerhet. Ifølge avtalen vil sensornettverk også bli utviklet, og et cybersituasjonssenter skal etableres. Målet med den nye strategien er å videreutvikle og legge til rette for en bedre og mer omfattende løsning på cybersikkerhetsproblemene.

Som en del av den nye planen lanserer myndighetene 25 nye tiltak, og seks målrettede strategier med forskjellige mål. Den nye planen skal etter planen sikre eksisterende digital infrastruktur, som er det mest grunnleggende steget for å beskytte informasjonsteknologien i landet. Både hackere og kriminelle blir mer og mer avanserte i sine fremgangsmåter, og det er viktig for nasjoner å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Uansett hvor oppmerksom man er, kan man ikke eliminere cyberrisikoen hvis teknologien ikke er avansert nok. I tillegg vil noen av de nye tiltakene være rettet mot innbyggernes bevissthet og ferdigheter på området. Noen gang er det menneskelige feil som lar uautoriserte parter få tilgang til digital informasjon. Bedre bevissthet rundt disse problemene, og å lære opp folk til å unngå lignende scenarioer, er også høyt prioritert.

Selv om planen er omfattende, og massevis av ressurser pøses inn i å styrke landets informasjonssikkerhet, erkjenner myndighetene at ingen strategi virkelig kan fjerne risikoen for cyberkriminalitet. Likevel er det viktig å beholde befolkningens tillit, slik at frykten for å bruke digitale løsninger og tjenester ikke blir så stor at den økonomiske veksten hemmes. Dette er særlig viktig når andre land i verden gjør store teknologiske framskritt.