Vil de nordiske landene bli en del av EURO-sonen?

19. september 2018
Euro

Eurosonen er en union bestående av flere land som bruker euro som valuta. For øyeblikket er 19 av 28 av landene i den Europeiske Unionen – EU – en del av eurosonen, mens de andre er nødt til å ta i bruk den felles valutaen en gang i fremtiden.

De andre 9 landene har sine egne, nasjonale valutaer. Dette inkluderer to av de nordiske EU-landene, Sverige og Danmark. Danmark, sammen med Storbritannia, er heller ikke pålagt å ta i bruk valutaen i framtiden. Sverige, der i mot, er underlagt Maastricht-traktaten og er dermed nødt til å ta i bruk euroen så snart alle nødvendige betingelser er oppfylt. Likevel har ikke Sverige noen umiddelbare planer om å bli en del av eurosonen med det første. Å bli en del av Europeisk Valutakursmekanisme II (ERM II) er frivillig, men likevel en betingelse for å bli en del av eurosonen. Dette bruker Sverige for å unngå å være nødt til å ta i bruk euro. ERM II er et system laget av det europeiske økonomiske fellesskap (EEC / Fellesmarkedet) for å opprettholde stabiliteten til valutaer og økonomien i Europa gjennom ulike virkemidler. Norge er ikke en del av den europeiske unionen, og er derfor heller ikke en del av eurosonen.

Fordelene ved å være medlem av eurosonen

Det finnes flere fordeler ved å være et av landene som er med i eurosonen. For det første er landene som har tatt i bruk euroen mer finansielt integrert med hverandre. Dette betyr at mange finansielle prosesser er tilrettelagt på tvers av grensene. Land som har egne, nasjonale valutaer vil ikke nyte de samme fordelene i like stor grad. Videre tilbyr adopsjonen av euro bedre stabilitet. euroen har vist seg å være en sterk og stabil valuta. Adopsjon av euro vil gi en lignende stabiliserende effekt på et lands finanssektor og økonomi. Å ha en felles valuta med nabolandene har også vist seg å ha en positiv effekt på handel og turisme. Kunder finner det lettere å sjekke priser på andre lokasjoner, noe som gir dem et insentiv til å handle hos nabolandene.

Ulemper ved å være medlem av eurosonen

Det finnes også flere tydelige ulemper med å adoptere euroen, noe som er grunnen til at flere land har unngått å bli en del av eurosonen. Den største ulempen er tapet av kontrollen over pengepolitikken. Pengepolitikken utarbeides av landets sentralbank, som har makten til å trykke opp og utstede nye penger. Med euroen ligger denne makten hos den Europeiske Sentralbanken, som ikke nødvendigvis bryr seg så mye om hva som er best for de individuelle landene, bare hva som er best for EU. Å miste kontrollen over pengepolitikken er et stort problem for mange, siden et land vil få det enda vanskeligere i økonomiske nedgangstider. Landet vil heller ikke ha igjen virkemiddelet med å devaluere valutaen sin for å øke konkurransekraften.

En annen stor ulempe med eurosonen er at om man skulle ønske å forlate den, vil det ha alvorlige konsekvenser for landets økonomi. Det er bare noen få år siden det ble snakket om at Hellas skulle kastes ut av eurosonen, noe som hadde en alvorlig påvirkning på landets økonomi, noe som forverret krisen. Å forlate eurosonen kan av investorer bli sett på som et tegn på svakhet, og kan skape en økonomisk krise i en ellers sunn økonomi.