Svensk domstol nektet Cherry AB 5-årslisens!

1. november 2019
Svensk domstol nektet cherry ab 5 arslisens

Det svenske spillmonopolet har blitt erstattet av en lisensordning som tillater utenlandske aktører å tilby pengespill i landet, men det har ikke vært en smertefri overgang.

På veien fra et statlig spillmonopol hvor bare Svenska Spel hadde lov til å tilby pengespill til svenskene, til et åpent marked hvor alle kan få lisens, har det oppstått noen uenigheter. Cherry AB anket nylig Spelinspektionens avgjørelse om å kun tilby selskapets spillsider en toårig lisens.

Alle de utstedte lisensene til Cherrys sju forskjellige spillsider var alle betydelig kortere enn standardlengden på fem år som ble gitt til de fleste andre som fikk lisens av Spelinspektionen. LeoVegas ble også tildelt en toårig lisens, og deres anke fikk medhold fra tingretten i Linköping, som mente at det faktum at LeoVegas ble straffet av britiske myndigheter i 2018 ikke var nok til å innskrenke lisenslengden deres. Det var nok mange i Cherry som ble optimistiske av dette utfallet.

Det hadde de ingen grunn til. Tingretten i Linköping gav Spelinspektionen medhold i tildelingen av toårslisens, basert på en rekke årsaker. Det har vært mye uro rundt Cherry de siste årene, hvor tidligere administrerende direktør Anders Holmgren ble siktet for insidetrading, og flere høytstående ledere måtte gå av som følge av denne saken. I tillegg har tre av spillsidene deres blitt bøtelagt for å tilby pengespill på idrettsarrangement hvor spillerne var 19 år eller yngre, noe som ikke er tillatt. Det var sannsynligvis nok i seg selv til å ikke få tildelt en femårig lisens.

Denne avgjørelsen gjør framtiden usikker for Cherrys spillsider. Selskapet står bak en rekke kjente merkevarenavn som CherryCasino, ComeOn, Mobilebet og Mobilautomaten. Disse sidene er veldig populære, både i Sverige og i Norge, men nå kan det hende selskapet ikke lenger kan tilby spillene sine i Sverige når toårsperioden er over.

For å få tildelt en ny, og lengre, lisens, må selskapet følge alle lover og regler til punkt og prikke, og ha alt på stell.

Det går opp og ned med avgjørelsene til Spelinspektionen. De ila Casino Cosmopol en bot på 8 000 000 svenske kroner på grunn av manglende rutiner for anti-hvitvasking av penger. Svenska Spel (som driver Casino Cosmopol) anket boten inn for Linköping tingrett, og fikk delvis medhold. Tingretten mente boten var berettiget, men at den var for høy. Dermed ble summen redusert fra 8 000 000 kr og ned til 3 000 000 kr, samtidig som Casino Cosmopol fikk påpakning om å forbedre rutiner for å unngå framtidige bøter av samme størrelsesorden. Det falt ikke i god jord hos Spelinspektionen, som har uttalt at de kommer til å anke saken videre for å få opprettholdt boten.

Så gjenstår det å se om de andre casinoene på det svenske markedet klarer å oppfylle det strenge regelverket som er innført, og om Spelinspektionen fortsetter å følge det opp like hardt som de har gjort innledningsvis. Det er bare et snaut år siden Sverige åpnet landegrensene for utenlandske spilltilbydere gjennom tildeling av lisens, så noen startvansker må man nesten regne med.