EGBA ber Norge revurdere bettingregulering på nytt

14. september 2018
Egba

I Norge har gambling vært en kontroversiell sak i lange stunder. Tidligere har de fleste landene i Nord-Europa drevet statlig eide selskaper som har hatt monopol på gamblingmarkedet. Disse selskapene var de eneste som lovlig kunne tilby kunder fra disse landene gamblingprodukter. I Norge fikk to statlig eide selskaper, Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, gitt dette ansvaret. Selv om det finnes en viss logikk bak å tillate slike monopoler i markedet, som at fortjenesten fra disse selskapene går til myndighetene, er ikke denne modellen lenger særlig bærekraftig.

Monopolene klarte seg ganske bra fram til nettcasino ble en av de vanligste måtene for folk å gamble på. Disse nettcasinoene, som tilbyr sine tjenester på nettet, når ut til befolkningen i land som har monopolisert gamblingbransjen sin. Konsekvensen av dette er at de statlig eide selskapene taper kunder, etter hvert som kundene flytter over til nettcasino med internasjonale lisenser. En av virkemidlene Norge har brukt for å forhindre denne trenden er å forby finansinstitusjoner å tilby tjenester til slike selskaper. Siden de ikke kan motta betalinger, klarer de ikke å tjene penger eller betjene kundene sine. Selv om den generelle trenden i de fleste nordiske landene har vært å gradvis tillate at private selskap går inn i markedet, har Norge vært svært tydelige på å opprettholde det statlige monopolet i gamblingbransjen.

EGBA går til sak mot Norges avgjørelse om å blokkere betalinger til internasjonalt lisensierte gamblingtilbydere

The European Gaming and Betting Association har gitt en uttalelse vedrørende landets avgjørelse om å begynne å blokkere betalinger til og fra internasjonalt lisensierte gamblingtilbydere. Organisasjonen har også gått til sak, som påstår at blokkering av slike betalinger er i mot både norske lover og EUs lover. Videre sier EGBA at reguleringen ikke vil være effektiv, siden slike restriksjoner er «lette å omgå, bokstavelig talt umulig for norske banker å håndheve, og skaper et kunstig marked ved å stenge ned EU-lisensierte betalingstilbydere.»

Maarten Haijer, som er generalsekretær i EGBA kommenterte saken på følgende vis: “Fra et forbrukerperspektiv er det kun to lisensierte gamblingtilbydere i Norge – begge er statlig eid – og dette er rett og slett ikke bærekraftig i en tidsalder hvor forbrukere enkelt kan søke på nettet og finne sitt foretrukne gamblingprodukt.» Han vektla også behovet for å skape et miljø som tillater at de statlig eide selskapene opererer sammen med de private selskapene.

– «En fundamental gjennomgang av det norske nettspillregimet er derfor nødvendig for å sikre at lokale og utenlandske operatører kan sameksistere, og ha lik tilgang til et velregulert marked basert på forbrukernes virkelige etterspørsel etter forskjellige gamingprodukter.»

EGBA foreslår at Norge innfører lisenser, og gradvis tillater private selskaper på markedet

En vei som EGBA tror kan fungere for Norge, er den samme som Sverige har tatt. Sverige begynte å ta i mot lisenssøknader i forrige måned, og fra og med neste år vil landet tillate at private selskaper på gamblingmarkedet i landet. – «Dette kan enkelt oppnås gjennom en nasjonal lisensordning, slik som den som nylig har blitt introdusert i Sverige, som lar de norske gamblingmyndighetene holde kontrollen over utenlandske spillsider, i tillegg til de eksisterende, statlig eide operatørene. Det er nettopp dette den store majoriteten av europeiske land har gjort, og det er nøyaktig det vi oppfordrer Norge til å gjøre.» kommenterte Haijer.

Lisensordningen vil føre majoriteten av gamblingaktivitetene inn under et juridisk rammeverk. Myndighetene vil kunne skattlegge mesteparten av aktivitetene, som ellers vil falle utenfor lovens rekkevidde (som dagens situasjon). Videre vil markedet bli mer konkurranseutsatt ettersom kundene vil ha mange muligheter i tillegg til de statlig eide selskapene. En åpenbar bakside er at markedsandelen til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto vil synke, og at fortjenesten som går tilbake til myndighetene vil reduseres. Det har fortsatt ikke kommet noe svar fra de norske myndighetene, og som det ser ut vil landet gjennomføre den opprinnelige planen med å blokkere betalinger til gamblingtilbydere på nettet.