211 norske organisasjoner mistet spillisens

15. oktober 2019
211 norske organisasjoner mistet spillisens

Den norske gamblingregulatoren, Lotteri- og Stiftelsestilsynet (Lottstift) har fjernet 211 organisasjoner fra listen over godkjente operatører med tillatelse til å tilby lotto- og bingospill til inntekt for veldedige formål.

Organisasjonene oppfylte ikke tidsfristen for å rapportere inn sine tall, og ble med det fjernet fra listen som konsekvens av det.

Av de som ble fjernet, hadde 51 av dem lisens til å drive både lotto- og bingospill i Norge.

Selskapene som kan få godkjennelse til å tilby lotto- og bingospill, utelukkende for veldedige formål, inkluderer hjelpeorganisasjoner, veldedigheter, idrettslag, humanitære organisasjoner og andre særgrupper. De som nå ble fjernet fra listen, vil få en karanteneperiode på seks måneder før de får lov til å søke om å få tilbake lisensen sin.

For å kunne få lisens til å drive veldedighetsbingo i Norge, sier Lottstift at organisasjonen må ha en omsetning under 700 000 norske kroner. For lottospill er det ikke nødvendig med lisens dersom omsetningen er under 200 000 kroner, men det må likevel sendes inn årlige rapporter til Lottstift. De med omsetning på over 200 000 kroner må søke om godkjenning først.

Lottstift har uttalt at suspensjonen, som gjelder fra 1. oktober for alle de 211 organisasjonene, også innebærer at de som er rammet ikke vil kunne få tilby bingospill i 2020 i det hele tatt. Lottstift innrømmet også at dette ville kunne resultere i et betydelig inntektstap for enkelte frivillige organisasjoner.

Lottoregister-listen til Lottstift bestod av totalt 5 400 forskjellige organisasjoner før de 211 selskapene som ikke rapporterte i tide ble fjernet.

Avgjørelsen fra Lottstift kommer etter at Finansdepartementet i Norge i august gav støtte til et forslag om å unnta organisasjoner fra anti-hvitvaskingsregler dersom de arrangerer lotto- og bingospill til inntekt for veldedige formål.

Forslaget, som var ute på høring fram til 1. oktober, vil redusere byråkratiet for omtrent 350 organisasjoner som ikke benytter seg av tredjeparter til lotto- og bingospillene sine, og sørge for at de slipper å forholde seg til Norges nye reguleringer for forebygging av hvitvasking av penger.